Slangar - Allt du behöver veta om Slangar
Slangar

Slangar är en form av rör som är böjbart och används för att leda luft, vatten men slangen kan även nyttjas för att leda även andra gaser eller vätskor. De flesta slangarna är tillverkade av gummi eller plast men det finns även flexibla rör i metall som definieras som slang. Ordet slang är också en form av avvikande språk men för just ordet slangar som finns det inga slanguttryck.

Det finns väldigt många olika typer av slangar och ifall du ska köpa en är det viktigt att du köper en slang som är anpassad till det användningsområdet du ska ha slangen till. Det förekommer även en mängd olika dimensioner på slang och tåligheten mot tryck och syra kan variera kraftigt mellan slangarna.

Mer om Slangar

De vanligaste typerna av slang är:

  • Vattenslang - dels till huset men även trädgårdsslang eller duschslang
  • Pneumatikslang som brukar kallas tryckluftsslang
  • Hydraulikslang
  • Slang till damsugare
  • Cykelslang
  • Slangar för kylmedie till luftvärmepumpen


Vattenslangar

De flesta slangarna för vatten kan du själv köpa och installera som t.ex. trädgårdsslangen eller slangen till duschen. Till de flesta fastigheter går vattnet till fastigheten i en slang med tryck upp till 10 bar och denna slang är hård, kraftig och tjock. Vid installation av denna typ av slang rekommenderas definitivt att du tar hjälp av en rörmokare eftersom konsekvensen vid felaktig hantering kan bli omfattande.

Pneumatiska slangar

Pneumatiska slangar används för att förse maskiner eller annan utrystning med tryckluft, Dessa slangar behöver tåla relativt höga tryck eftersom konsekvensen om en pneumatisk slang går sönder kan bli förödande för de som är i närheten eftersom slangen börja piska runt i omgivningen intensivt.

Beroende på trycket i slangen finns det regelverk hur tätt slangen ska klampas fast till omgivningen

Slangarna för tryckluft har som syfte att överföra energi i form av tryckluft från en kompressor till tryckluftsdrivna maskiner.

Det kan lätt bli små läckor mellan slangen och infästningarna. Ofta kan detta läckage vid slangen höras via ett pysande ljud. Det första problemet med detta läckage är att det förbrukas stora mängder energi upp till 30% av energin kan försvinna via dessa små läckage vid slangarna.

Bild på Slangar

Hydraliska slangar

Hydrauliska slangar har liksom de pneumatiska slangar uppgiften att överföra energi från hydraulpumpen till en maskin, kolv eller cylinder. Den hydrauliska slangen leder vätskor, oftast hyrdalolja som är i det närmaste inkompressibelt vilket är mycket viktigt för att uppnå en hög precision hos t.ex. kranbilar eller grävmaskiner.

Trycket i hydraliken kan vara mycket hög vilket ställer höga krav på slangarna och dessutom är hydrauloljan också krävande för slangarna. Fördelen med hydralik är att den kan skapa både längsgående rörelser och rotationsrörenser med mycket stor styrka och hög precision.

Ett av marknadens mest imponerande hydrauliska lösningar är den unika svenska produkten Rototilt som effektiviserat grävmaskinernas förmåga mer än någonting annat de senaste åren.